Tisková zpráva TND: Vláda schválila využití Nákladového nádraží Žižkov jako kulturního centra

Vláda přijala dne 3. února 2016 usnesení č. 81 k Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020. V části 2.2.1 Plán implementace obsahuje úkol přenést sídlo Národního filmového archivu na Nákladové nádraží Žižkov (po převodu majetku na Ministerstvo kultury), rok plnění 2016 – 2018.  V plánu schváleného vládou je také umístění dalších státních a ostatních kulturních organizací na Nákladové nádraží, např. společné expozice kamenosochařství Národního muzea a Hlavního města Prahy.

Národní filmový archiv chce společně se Státním fondem kinematografie do čelní administrativní budovy NNŽ umístit své aktivity využívané širokou veřejností – studovny, knihovny, výstavními sály. V čelní budově bude také provozováno archivní kino Ponrepo. Vyšší podlaží budovy pak budou sloužit jako odborná pracoviště a administrativní zázemí. Filmy na nádraží se uchovávat nebudou, ty zůstanou v nově vybudovaných depozitářích mimo Prahu.

Spolek Tady není developerovo byl založen počátkem roku 2011 s cílem zachránit historickou budovu Nákladového nádraží před zbouráním a vytvořit v budově kulturní klastr.

Vláda ve svém usnesení č. 81 žádá představitele samosprávných celků, aby spolupracovali s ministrem kultury při realizaci Plánu implementace, spolek Tady není developerovo proto očekává, že veškeré budoucí kroky vedení Hlavního města Prahy, resp. Městské části Praha 3 týkající se Nákladového nádraží Žižkov, budou nyní činěny v úzké součinnosti s Ministerstvem kultury.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *