DOMÁCÍ – PRAHA – MK – TADY NENÍ DEVELOPEROVO – PØEDÁNÍ PETICE

Foto: Mediafax / Mikuláš Křepelka

V budovì ministerstva kultury na Maltézském námìstí v Praze pøevzal 2. kvìtna 2011 ministr kultury Jiøí Besser petici za záchranu Nákladového nádraží Žižkov. Petici mu pøedali zástupci obèanského sdružení „Tady není developerovo“. Na snímku pøedseda obèanského sdružení Tady není developerovo TomᚠMikeska. MIKULÁŠ KØEPELKA / MEDIAFAX

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *