DOMÁCÍ – PRAHA – MK – TADY NENÍ DEVELOPEROVO – PØEDÁNÍ PETICE

Foto: Mediafax / Mikuláš Křepelka

V budovì ministerstva kultury na Maltézském námìstí v Praze pøevzal 2. kvìtna 2011 ministr kultury Jiøí Besser petici za záchranu Nákladového nádraží Žižkov. Petici mu pøedali zástupci obèanského sdružení „Tady není developerovo“. MIKULÁŠ KØEPELKA / MEDIAFAX

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *