Archiv rubriky: Různé

Aktualita k hluku z překladiště na NNŽ

Podle informací vedoucího odboru výstavby byl vydán na pokyn hygienické stanice HMP zákaz nočního provozu kontejnerového překladiště na nákladovém nádraží. Zákaz byl vydán na základě měření hlukové zátěže, které bylo provedeno z iniciativy MČ Praha 3 na pokyn Ondřeje Ruta na podzim minulého roku.

Aktuality k vývoji projektu Discovery na NNŽ sever

Radnice Prahy 3, pod novým vedením, začala opět vyjednávat s developerem Discovery group.  Výbor pro územní rozvoj schválil pozastavení odeslané žádosti o obnovu řízení na tři měsíce. Do té doby chce starostka podepsat s Discovery smlouvu o redukci objemu obchodního centra, jejíž součástí má být závazek MČ stáhnout správní žalobu.

Varianta A navrhuje plochy celkem redukovat ze 151.000 m2 na 143.000 m2 a počet parkujících aut z 2.123 na 2.020. Plochy obchodní pasáže 44.000 m2 se z části mění na 14.000 m2 „veřejné vybavenosti“ (pod čímž se rozumí „služby typu pošta, bankovní pobočky, lékárna, opravna obuvi, čistírna, restaurace, kavárna apod.“).

Varianta B navrhuje plochy celkem redukovat ze 151.000 m2 na 139.000 m2 a počet parkujících aut z 2.123 na 1.968. Plochy obchodní pasáže 44.000 m2 se z části mění na 9.000 m2 „veřejné vybavenosti“ (pod čímž se rozumí „služby typu pošta, bankovní pobočky, lékárna, opravna obuvi, čistírna, restaurace, kavárna apod.“).

Ze zápisu z výboru pro územní rozvoj MČ Praha 3:

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 projednal dopis společnosti CCZ a.s. s nabídkou přehodnocení záměru a zmenšením velikosti navrženého obchodního centra v prostoru Nákladového nádraží Žižkov a doporučil paní starostce Hujové částečně vyhovět a odeslat odboru stavebnímu a územního plánu MHMP písemnou žádost o pozastavení žádosti o obnovu řízení na dobu 3 měsíců z důvodů jednání s investorem. Dále pak výbor doporučil paní starostce v uvedené době se společností jednat a připravit podklady smluvního ujednání, jehož uzavření dostatečné zaručí realizaci přijatelného zmenšení projektu oproti územnímu rozhodnutí.
Výbor zadal OÚR připravit pro jednání s investorem technické podklady k návrhům na redukování projektu a současně členům výboru rozeslat zadání podkladové studie z konce roku 2013. Zpětvzetí správní žaloby se předpokládá v návaznosti na uzavření smluvního ujednání. V případě, že nedojde ke shodě ani k uzavření smluvního ujednání, se logicky samospráva vrátí k původním snahám o zamezení realizace předimenzovaného obchodního centra. Podrobněji věc projedná výbor ve svém příštím jednání.“

Ondřej Rut: Izraelský developer chce zastavět část Parukářky, radnice tomu může zabránit

Text z blogu Ondřeje Ruta

Pozemky v severní části parku, hned za dětským hřištěm, prodal Český rozhlas asi před rokem v dražbě společnosti WH Estate s.r.o. izraelského developera Josepha Vakrata. Ten v říjnu předložil radnici první studii zástavby, která je pro Parukářku devastující.

Na počátku roku 2013 jsem se jako místostarosta Prahy 3 pro územní rozvoj dozvěděl z internetu o tom, že Český rozhlas dal do veřejné dražby stavební pozemky, na nichž se nacházela rozhlasová studia a zázemí, která se stala pro veřejnoprávní společnost zbytná. Vydal jsem se proto za náměstkem ředitele rozhlasu pro správu majetku Ladislavem Musilem a snažil se ho (trochu naivně) přesvědčit o tom, aby rozhlas dražbu zrušil a jednal o prodeji s hlavním městem nebo městskou částí. Náměstek Musil mě tehdy nepřekvapil a stál si za stanoviskem, že Rozhlas, přestože je státní institucí, musí hájit především své ekonomické zájmy.Územní plán schválený v roce 1999 část pozemků zakusujících se do severního svahu Parukářky ponechal jako stavební. Zda to bylo nedopatření, přehlédnutí, nebo záměr, toho jsem se nedopátral. Jisté je to, že po odchodu Českého rozhlasu zbylo ve funkční ploše SV s koeficientem zástavby G dost kapacit na to, aby zde vznikla zástavba obrovských objemů (cca 18 000 m2 podlažních ploch).

Územní plán postrádá výškovou regulaci, developer tak zde může postavit výškové domy, aniž by se protivil požadavkům hlavního města na výstavbu, ať už v podobě původních „OTTP“ nebo nových Pražských stavebních předpisů. Pozemky se navíc nacházejí mimo hranice památkové zóny „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“ a tedy mimo přísnější památkářská kritéria.

Po dražbě zbystřil Institut plánování a rozvoje a v listopadu 2013 zpracoval návrh na změnu územního plánu, který má část stavebních pozemků přičlenit k parku jako veřejnou zeleň. Městská část Praha 3 tento návrh na změnu územního plánu podpořila usnesením zastupitelstva. Návrh změny dodnes projednává hlavní město Praha.

V logice návrhu na změnu územního plánu jsme připravili místní referendum o stanovení hranic a pravidel využití lokality Parukářka. Přes odpor ODS se referendum podařilo vyhlásit usnesením místního zastupitelstva v dubnu 2014. Pozemku WH Estate se týkala druhá z otázek místního referenda. Byl to pokus dát městské části silný mandát od veřejnosti pro obranu Parukářky, třeba i za cenu větších ekonomických nákladů. Referendum se nezdařilo, přestože jsme pro něj vytvořili téměř ideální podmínky. Vyhlášeno bylo na termín komunálních voleb, ke kterým však přišlo pouze 33,7% voličů.

Podnět na změnu územního plánu a samotné referendum však měly smysl alespoň v tom, že developer ustoupil od prvotních plánů zastavět dnes zelený svah Parukářky, podle první hmotové studie.

Podrobnější a již upravený návrh předložil developer v podobě studie na podzim minulého roku. Představuje v ní dvě variantní řešení zástavby, která sice ustupuje ze svahu Parukářky, o to více hmot však umisťuje v nižších partiích.

V obou variantách se developer snaží nahnat co nejvíc podlažních ploch a obě varianty jsou pro Parukářku a Žižkov devastující. Stavba o 5 – 6 podlaží převyšuje sousední zástavbu, svou výškou přesahuje vrchol Parukářky a z pohledu z Vítkova park úplně zakrývá.

Rozhodnutí o stavbě je v rukou starostky Prahy 3

Praha 3 má však v ruce trumf, vlastní totiž  5 m2 pozemku (1793/6 k.ú. Žižkov) pod kopcem, které jsou pro přístup k novým domům nepostradatelné. Na pozemku se nachází stavba technického vybavení č.p. 330. Stavební úřad nevydá souhlas k demolici tohoto objektu nebo územní rozhodnutí či stavební povolení, pokud se záměrem Praha 3 nebude souhlasit.

Předchozí vlastník (Mapey Group) už městskou část o odkup pozemku požádal. V květnu 2014 jsem jako místopředseda výboru pro majetek upozornil na strategický význam tohoto pozemku a městská část jeho prodej zamítla. V prosinci sice dostala WH Estate pozemek do pronájmu, radnice si ale odmítavý postoj k prodeji zatím nadále drží.

Zda tomu bude tak i do budoucna, závisí především na starostce Hujové, která po mě převzala agendu územního rozvoje. Její rétorika je dnes k záměru smířlivá. Rada sice schválila ke studii negativní stanovisko, starostka však jedná s developerem o kosmetickém snížení výšky zástavby a o finančním příspěvku na rekonstrukci Komenského náměstí.

Je dobře, že starostka hledá další zdroje pro rozvoj veřejných prostranství, developer si ale od obce nemůže koupit souhlasné stanovisko ke zcela nepřijatelnému záměru, ať už za jakkoli vysoký příspěvek. Záměr totiž nevyžaduje drobnou, ale zcela zásadní redukci.

Celý text včetně obrázků pod odkazem:

http://rut.blog.respekt.ihned.cz/c1-63434970-izraelsky-developer-chce-zastavet-cast-parukarky-radnice-tomu-muze-zabranit

Projekce filmu Plán

„Čí je město? Jakou cenu má veřejný prostor? Je developer sprosté slovo? Zastupiteli, koho zastupujete?“
  Účast v diskuzi potvrdili: Vladislava Hujová (starostka Prahy 3), Michal Bregant (Národní filmový archiv), arch. Jakub Fišer, Martin Kontra (Bajkazyl), Matěj Stropnický, Petr Šourek (Corrupt Tour)
Moderuje: Jindřich Šídlo

rezervace vstupenek přes:
http://www.kinoaero.cz/cz/film/6862/The-Plan/

Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=bCC5N1N55hY

Csfd:
http://www.csfd.cz/film/382662-plan/videa/

 

 

Kino Aero od 20:30 hodin.

Chráněné žižkovské nádraží je třeba začlenit do organismu města

O tom, jak naložit s industriální památkou Nákladového nádraží Žižkov, by neměli rozhodovat jen vlastníci pozemku, říká v rozhovoru pro Studio Zet Matěj Stropnický, místostarosta Prahy 3. Areál je podle Stropnického třeba začlenit do širšího celku městské čtvrti.

http://www.zet.cz/tema/chrnn-ikovsk-ndra-je-teba-zalenit-do-organismu-msta-k-matj-stropnick-2639

 

Memorandum o konverzi NNŽ na kulturně-vzdělávací centrum podepsáno!

Dne 15. 4. 2014  bylo na NNŽ podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci ke konverzi budovy NNŽ na kulturně-vzdělávací centrum. K Memorandu se zavázalo Ministerstvo kultury, Hlavní město Praha, MČ Praha 3, České dráhy, a.s. a Žižkov Station Development, a.s. V ten den byla také na budovu umístěna cedulka označující budovu kulturní památkou. Continue reading

Česká televize: Nedej se plus (NNŽ)

Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

Bývalý prostor nákladového nádraží Žižkov je ohromnou plochou, která bezesporu volá po dalším využití. Současná politická reprezentace na místní radnici se snaží o nasměrování rozvoje v tomto rozsáhlém území v zájmu harmonického růstu městské části. Kritériem rozvoje se stalo zdravé životní prostředí a zvýšení kvality života místních obyvatel. Radnice zde ale narazila na kostlivce ve skříni ve formě různých souhlasů s developerskými projekty z minulosti, které v současné době vyvrcholily stavebním povolením pro výjimečné přípustné stavby v území. Povolení posvětil i pražský magistrát a tak jsme svědky nebývalé situace. Městská část Praha 3 podala ve veřejném zájmu žalobu na rozhodnutí státní správy ke správnímu soudu. Co může předložit na obhajobu svého postoje?

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/214562248410001/

Praha 3 žaluje magistrát: plánované nákupní centrum na Žižkově značně zatíží dopravu

Praha 3 podá žalobu na magistrát, požaduje zrušení územního rozhodnutí pro předimenzovanou výstavbu na Nákladovém nádraží Žižkov. Radnice třetí městské části má k projektu developerské společnosti Discovery Group, především plánovanému nákupnímu centru, zásadní výhrady. O plánu Prahy 3 podat správní žalobu HN informovaly již začátkem prosince loňského roku.

Článek z ihned.cz ze dne 23. 1. 2014 naleznete pod tímto odkazem.