Archiv autora: Helena Ganická

Reportáž a fotografie ze 3. debaty o budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov

Dne 28. května se uskutečnilo v kině Aero pokračování veřejné debaty na téma záchrany Nákladového nádraží Žižkov, kterou občanské sdružení Tady není developerovo před 2 lety odstartovalo. Členové a členky tenkrát čerstvě vzniklého sdružení si vytkli za cíl zasadit se o ochranu přírody a kulturního dědictví na Praze 3, jejíž charakter je stále více ohrožován necitlivými stavebními záměry developerů. Debatu moderovala Lída Rakušanová z Českého rozhlasu a přišlo více než 100 občanů. Continue reading

Monstrózní nákupní centrum vedle nádraží nesmí vzniknout

Nákladové nádraží Žižkov se v březnu stalo definitivně kulturní památkou. Nevznikne tedy Jarovská spojka, čtyřproudé pokračování Olšanské ulice, které měla budova ustoupit. Urbanistická koncepce celého území se nyní připravuje, vlastnicky je ale roztříštěno: jižní a východní část patří společnosti Žižkov station development (České dráhy a Sekyra group), severní díl drží Discovery group a k tomu dále. Continue reading

Budova Nákladového nádraží byla definitivně vyhlášená památkou

Budova Nákladového nádraží Žižkov, o jejíž budoucnosti se vedly řadu let spory, se defitivně stala kulturní památkou. Ministryně kultury Alena Hanáková dne 8. 3. 2013 potvrdila svým podpisem návrh rozkladové komise v odvolacím řízení, kterým byl objekt Nákladového nádraží Žižkov prohlášen za památku. Ministerstvo kultury shromáždilo všechny potřebné podklady a na základě jejich řádného vyhodnocení dospělo k závěru, že objekt nádraží vykazuje dostatečné památkové hodnoty a splňuje tak podmínky předepsané památkovým zákonem pro prohlášení věci za kulturní památku. Continue reading

Konference Pražská nádraží ne/využitá

Občanské sdružení Tady není developerovo spolu s Galerií Jaroslava Fragnera, Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT a dalšími partnery pořádalo dne 08. března 2012 mezinárodní konferenci „Pražská nádraží ne/využitá“. Akce se konala v Sálu zastupitelů na Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, moderoval Jakub Železný. Continue reading

Ministr kultury převzal petici za záchranu Nákladového nádraží

Tisková zpráva Tady není developerovo, 2. 5. 2011
V pondělí 2. května v 16:30 předali zástupci občanského sdružení „Tady není developerovo“ ministrovi kultury Jiřímu Besserovi petici za záchranu Nákladového nádraží Žižkov. Internetová petice byla spuštěna koncem ledna 2011 a podepsalo ji téměř 5 000 lidí, z velké části z Prahy 3. Požadovali v ní po ministrovi potvrzení statutu kulturní památky, který funkcionalistické budově přiřkla odborná komise ministerstva kultury v prosinci 2010. Proti rozhodnutí se ale odvolaly České dráhy, které budovu i přilehlé pozemky vlastní.. Continue reading

Developeři pozor, vznikáme – ničení Prahy 3 končí

Tisková zpráva – prohlášení občanského sdružení TADY NENÍ DEVELOPEROVO
Praha (8. února 2011) – JSME skupina občanů Prahy 3 a nechceme nadále přihlížet tomu, jak se naše krásná čtvrť postupně mění v rejdiště developerů, kteří stále úspěšněji vyvíjejí tlak na naši radnici a magistrát ve prospěch krátkodechých projektů, jejichž jediným přínosem je nejčastěji jen rychlý zisk investorů – a občas, jako v případě Central Parku I, ani ten ne. Se znepokojením sledujeme, že Praha 3, která utrpěla již v osmdesátých letech rozsáhlou asanací a výstavbou panelových sídlišť, musí barbarským urbanismem trpět i dnes. Continue reading