O Nákladové nádraží Žižkov projevilo zájem ministerstvo kultury

Místo původně plánovaného nákupního centra mají na Nákladovém nádraží Žižkov růst byty. Vzniknout by tam však mohlo i kulturní centrum. Zájem totiž projevilo Ministerstvo kultury, které uvažuje, že do budovy umístí příspěvkové organizace.

Archivy, výstavní prostory nebo přednášková místnost. To všechno by se mohlo objevit v prostorách funkcionalistické budovy bývalého Nákladového nádraží Žižkov. O tom, že by v areálu měl vzniknout kulturní prostor, se přitom mluví už pár let. Teď však o nádražní budovu projevilo zájem ministerstvo kultury.

To uvažuje o tom, že ji od Českých drah odkoupí a umístí do ní své příspěvkové organizace. „Zájem projevil například Národní filmový archiv nebo Národní galerie,“ uvádí mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Dodává ale, že podmínkou je právě převod objektu do majetku ministerstva.

S tím ostatně souhlasí i současný majitel nádražní budovy. „Máme zájem o to, aby od nás budovu odkoupil jako celek jeden partner. Areál je navíc vázán historickými smluvními vztahy s developerem, což je společnost Sekyra Group.

Ta je připravena své záměry s budovou upravit ve prospěch aktivit ministerstva, případně jemu podřízených organizací. Například tak, že by využila pouze část objektu a zbytek by sloužil státu,“ doplňuje mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské (SZ) by v budově mohly vzniknout jak prostory veřejnosti nepřístupné, například archiv, tak veřejný prostor, který by mohla tvořit třeba zmiňovaná galerie. „Část objektu by byla vyhrazena pro komerční aktivity a část pro nekomerční,“ říká Kolínská.

O přesné podobě budovy žižkovského nádraží a jejím využití by měla rozhodnout architektonická soutěž, o jejíž formě nyní jedná magistrát spolu s Institutem plánování a rozvoje (IPR) a vlastníky jednotlivých objektů. Přeměna Nákladového nádraží Žižkov na kulturně-vzdělávací centrum byla přitom jedním z pěti požadavků, kterými v dubnu Strana zelených podmínila obnovu magistrátní koalice.

„Architektonická soutěž na revitalizaci budovy nádraží by měla být vyhlášena během podzimu,“ dodává předseda zelených a bývalý náměstek primátorky Matěj Stropnický.

„Obchodní centrum nebude“

Druhou veřejnou soutěž, tentokrát urbanistickou, připravuje IPR ve spolupráci s Prahou 3 pro celkovou podobu území bývalého nádraží. „Výsledkem soutěže bude návrh, který vítěz dopracuje do územní studie. Ta bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území,“ vysvětluje mluvčí IPR Adam Švejda. Do jednání o podobě urbanistické soutěže se zapojuje také nový vlastník části pozemků v areálu nádraží.

V červu totiž odkoupila od britského investora Discovery Group pozemky severně od budovy nákladového nádraží společnost Central Group, která se tak stala majitelem lukrativních stavebních ploch o rozloze 140 tisíc metrů čtverečních. Po převzetí pozemků se však společnost zavázala, že původní kontroverzní projekt, proti kterému žižkovská radnice podala dokonce žalobu, přepracuje.

„Společnost Central Group nám slíbila, že neplánují stavět obchodní dům ani hotel, o čemž se původně uvažovalo. Místo toho by mělo jít jen o bytovou výstavbu a běžnou občanskou vybavenost,“ uvádí starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09). Investor podle ní nabídl také vybudování mateřské školy uvnitř areálu, kterou by městská část mohla provozovat. Záměr potvrzuje i sám investor.

„V oblasti bude převažovat rezidenční funkce s obchody a restauracemi v parterech bytových domů a množstvím zeleně i veřejného prostoru,“ slibuje mluvčí společnosti Marcela Fialková. Výstavba bytů namísto obchodního centra navíc podle vedení městské části výrazně sníží budoucí dopravní zátěž v okolí nákladového nádraží.

„Podle původních plánů mělo kolem nádraží projíždět asi 7 500 aut denně. Bytovou výstavbou by číslo mohlo klesnout zhruba na polovinu,“ konstatuje Hujová. Podle odhadů by měla být urbanistická soutěž na komplexní podobu areálu bývalého nádraží vypsána do konce září tohoto roku.

Zdroj: http://praha.idnes.cz/nakladove-nadrazi-zizkov-ministerstvo-kultury-ftt-/praha-zpravy.aspx?c=A160812_2265951_praha-zpravy_nub

iDnes.cz 17.8.2016

Zdroj: http://praha.idnes.cz/nakladove-nadrazi-zizkov-ministerstvo-kultury-ftt-/praha-zpravy.aspx?c=A160812_2265951_praha-zpravy_nub

Tisková zpráva TND: Vláda schválila využití Nákladového nádraží Žižkov jako kulturního centra

Vláda přijala dne 3. února 2016 usnesení č. 81 k Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020. V části 2.2.1 Plán implementace obsahuje úkol přenést sídlo Národního filmového archivu na Nákladové nádraží Žižkov (po převodu majetku na Ministerstvo kultury), rok plnění 2016 – 2018.  V plánu schváleného vládou je také umístění dalších státních a ostatních kulturních organizací na Nákladové nádraží, např. společné expozice kamenosochařství Národního muzea a Hlavního města Prahy.

Národní filmový archiv chce společně se Státním fondem kinematografie do čelní administrativní budovy NNŽ umístit své aktivity využívané širokou veřejností – studovny, knihovny, výstavními sály. V čelní budově bude také provozováno archivní kino Ponrepo. Vyšší podlaží budovy pak budou sloužit jako odborná pracoviště a administrativní zázemí. Filmy na nádraží se uchovávat nebudou, ty zůstanou v nově vybudovaných depozitářích mimo Prahu.

Spolek Tady není developerovo byl založen počátkem roku 2011 s cílem zachránit historickou budovu Nákladového nádraží před zbouráním a vytvořit v budově kulturní klastr.

Vláda ve svém usnesení č. 81 žádá představitele samosprávných celků, aby spolupracovali s ministrem kultury při realizaci Plánu implementace, spolek Tady není developerovo proto očekává, že veškeré budoucí kroky vedení Hlavního města Prahy, resp. Městské části Praha 3 týkající se Nákladového nádraží Žižkov, budou nyní činěny v úzké součinnosti s Ministerstvem kultury.

 

 

Mimořádné zastupitelstvo k výstavbě na Parukářce!

Mimořádné zastupitelstvo k výstavbě v Jeseniově 38 bylo svoláno na úterý 16.2.2016 od 15 hodin.

Níže je text z petice proti výstavbě z internetových stránek http://za-parukarku.cz/.

Podle architektonické studie a její varianty D z března 2015, má mít nový dům 8 podlaží s byty a ateliery, tyčit se má více jak 3 patra nad výškovou úroveň střech sousedních domů a dětského hřiště na Parukářce. Dům má zahrnovat 181 bytů a 227 parkovacích míst. Žádný jiný dům v těsné blízkosti parku není tak objemný a žádný se tak křiklavě nepromítá do pohledů z parku. Projekt považujeme za zcela neuměřený charakteru svého okolí. Park Parukářka je nejen oblíbeným místem oddechu sousedů, ale svým geniem loci a přírodním charakterem patří k výjimečným místům nejen v měřítku Žižkova, ale celé Prahy.

Máme za to, že jeden z prvořadých úkolů samosprávy, je chránit veřejný zájem a zájmy obyvatel Prahy 3 před soukromými zájmy developerů, kteří svůj projekt postaví, prodají a s výdělkem odejdou. Městská část má povinnost Parukářku chránit jako veřejný park nikoliv jako investiční příležitost pro kapitálové hráče.

Podle vyjádření investora je projekt v souladu s územním plánem a splňuje veškeré stavební a technické požadavky a normy. To však nemůže automaticky znamenat, že zástavba tohoto typu je pro Prahu 3 vhodná. Její představitelé mají morální povinnost vůči svým občanům a voličům, pokusit se takovou stavbu významně redukovat nebo jí zabránit.

Po únorovém veřejném představení projektu a hlasitém nesouhlasu veřejnosti městská část vyzvala investora, aby projekt přepracoval. Starostka Vladislava Hujová v tiskovém prohlášení vyzvala investora, aby projekt redukoval tak, aby „nepřevyšoval svažující se horizont Parukářky.“ Tento požadavek investor v upravené variantě D studie nesplnil. Městská část se ani po několika měsících k upravené verzi studie nevyjádřila, ačkoli jí investor o stanovisko požádal.

ihned.cz: O budoucnosti žižkovského nádraží se rozhodne v půlce února. Na místě by mělo vzniknout kulturní centrum

•Diskuse kolem osudu funkcionalistické budovy na pražském Žižkově se vedou už řadu let.
•V úvahu připadá přestavba na společenské a kulturní centrum.
•Podle předpokladů by v areálu měla vyrůst i škola.

Architektonická soutěž na budoucí podobu a využití nákladového nádraží na pražském Žižkově je zase o krok blíž k realizaci. V polovině února bude o jejím vypsání rozhodovat zastupitelstvo Prahy 3, které se sejde na mimořádné schůzi. Zúčastnit by se jej měli odborníci i investor. V rozhovoru to řekla starostka Vladislava Hujová (TOP 09). Podle dlouholetých plánů má z památkově chráněného nádraží vzniknout kulturní a vzdělávací centrum.

O podmínkách soutěže radnice jedná s Institutem plánování a rozvoje (IPR), který by měl soutěž připravit. „Soutěž tak bude zcela v rukou odborníků, aby byla zajištěna kontinuita po několik volebních období,“ tvrdí starostka. Dohoda podle ní panuje i s vlastníkem, společnosti Žižkov station development, tedy Českými drahami a firmou Sekyra Group. Investor by měl urbanistickou soutěž financovat, řekla.

Podle podkladů určených pro zastupitele je už nyní jasné, že by v areálu měla vyrůst škola. K budově povede tramvajová trať. „Institut plánování a rozvoje byl přizván na mimořádné zasedání, které se koná 16. února. Předmětem jednání bude i to, zda bude soutěž na Nákladové nádraží Žižkov vypsána a pokud ano, v jakém formátu,“ potvrdil mluvčí Adam Švejda.

Kolem osudu funkcionalistické budovy nákladového nádraží se vedou bouřlivé diskuse už řadu let. Zástupci majitele, developera a radnice před téměř dvěma roky podepsali memorandum, v němž se dohodli na budoucím kulturním využití památkově chráněného objektu. Přestavba rozlehlé nádražní budovy na společenské a kulturní centrum by ale vyšla na zhruba dvě miliardy korun. V jejím okolí má být mohutná výstavba.

Stavba z 30. let 20. století patřila podle odborníků k nejmodernějším svého druhu v Evropě jak z hlediska technologie, tak z hlediska architektury.

http://life.ihned.cz/architektura/c1-65147220-o-budoucnosti-zizkovskeho-nadrazi-se-rozhodne-v-pulce-unora-na-miste-by-melo-vzniknout-kulturni-centrum

Zdroj:ČTK

Aktualita k hluku z překladiště na NNŽ

Podle informací vedoucího odboru výstavby byl vydán na pokyn hygienické stanice HMP zákaz nočního provozu kontejnerového překladiště na nákladovém nádraží. Zákaz byl vydán na základě měření hlukové zátěže, které bylo provedeno z iniciativy MČ Praha 3 na pokyn Ondřeje Ruta na podzim minulého roku.

Aktuality k vývoji projektu Discovery na NNŽ sever

Radnice Prahy 3, pod novým vedením, začala opět vyjednávat s developerem Discovery group.  Výbor pro územní rozvoj schválil pozastavení odeslané žádosti o obnovu řízení na tři měsíce. Do té doby chce starostka podepsat s Discovery smlouvu o redukci objemu obchodního centra, jejíž součástí má být závazek MČ stáhnout správní žalobu.

Varianta A navrhuje plochy celkem redukovat ze 151.000 m2 na 143.000 m2 a počet parkujících aut z 2.123 na 2.020. Plochy obchodní pasáže 44.000 m2 se z části mění na 14.000 m2 „veřejné vybavenosti“ (pod čímž se rozumí „služby typu pošta, bankovní pobočky, lékárna, opravna obuvi, čistírna, restaurace, kavárna apod.“).

Varianta B navrhuje plochy celkem redukovat ze 151.000 m2 na 139.000 m2 a počet parkujících aut z 2.123 na 1.968. Plochy obchodní pasáže 44.000 m2 se z části mění na 9.000 m2 „veřejné vybavenosti“ (pod čímž se rozumí „služby typu pošta, bankovní pobočky, lékárna, opravna obuvi, čistírna, restaurace, kavárna apod.“).

Ze zápisu z výboru pro územní rozvoj MČ Praha 3:

„Výbor pro územní rozvoj ZMČ P3 projednal dopis společnosti CCZ a.s. s nabídkou přehodnocení záměru a zmenšením velikosti navrženého obchodního centra v prostoru Nákladového nádraží Žižkov a doporučil paní starostce Hujové částečně vyhovět a odeslat odboru stavebnímu a územního plánu MHMP písemnou žádost o pozastavení žádosti o obnovu řízení na dobu 3 měsíců z důvodů jednání s investorem. Dále pak výbor doporučil paní starostce v uvedené době se společností jednat a připravit podklady smluvního ujednání, jehož uzavření dostatečné zaručí realizaci přijatelného zmenšení projektu oproti územnímu rozhodnutí.
Výbor zadal OÚR připravit pro jednání s investorem technické podklady k návrhům na redukování projektu a současně členům výboru rozeslat zadání podkladové studie z konce roku 2013. Zpětvzetí správní žaloby se předpokládá v návaznosti na uzavření smluvního ujednání. V případě, že nedojde ke shodě ani k uzavření smluvního ujednání, se logicky samospráva vrátí k původním snahám o zamezení realizace předimenzovaného obchodního centra. Podrobněji věc projedná výbor ve svém příštím jednání.“

Ondřej Rut: Izraelský developer chce zastavět část Parukářky, radnice tomu může zabránit

Text z blogu Ondřeje Ruta

Pozemky v severní části parku, hned za dětským hřištěm, prodal Český rozhlas asi před rokem v dražbě společnosti WH Estate s.r.o. izraelského developera Josepha Vakrata. Ten v říjnu předložil radnici první studii zástavby, která je pro Parukářku devastující.

Na počátku roku 2013 jsem se jako místostarosta Prahy 3 pro územní rozvoj dozvěděl z internetu o tom, že Český rozhlas dal do veřejné dražby stavební pozemky, na nichž se nacházela rozhlasová studia a zázemí, která se stala pro veřejnoprávní společnost zbytná. Vydal jsem se proto za náměstkem ředitele rozhlasu pro správu majetku Ladislavem Musilem a snažil se ho (trochu naivně) přesvědčit o tom, aby rozhlas dražbu zrušil a jednal o prodeji s hlavním městem nebo městskou částí. Náměstek Musil mě tehdy nepřekvapil a stál si za stanoviskem, že Rozhlas, přestože je státní institucí, musí hájit především své ekonomické zájmy.Územní plán schválený v roce 1999 část pozemků zakusujících se do severního svahu Parukářky ponechal jako stavební. Zda to bylo nedopatření, přehlédnutí, nebo záměr, toho jsem se nedopátral. Jisté je to, že po odchodu Českého rozhlasu zbylo ve funkční ploše SV s koeficientem zástavby G dost kapacit na to, aby zde vznikla zástavba obrovských objemů (cca 18 000 m2 podlažních ploch).

Územní plán postrádá výškovou regulaci, developer tak zde může postavit výškové domy, aniž by se protivil požadavkům hlavního města na výstavbu, ať už v podobě původních „OTTP“ nebo nových Pražských stavebních předpisů. Pozemky se navíc nacházejí mimo hranice památkové zóny „Vinohrady, Žižkov, Vršovice“ a tedy mimo přísnější památkářská kritéria.

Po dražbě zbystřil Institut plánování a rozvoje a v listopadu 2013 zpracoval návrh na změnu územního plánu, který má část stavebních pozemků přičlenit k parku jako veřejnou zeleň. Městská část Praha 3 tento návrh na změnu územního plánu podpořila usnesením zastupitelstva. Návrh změny dodnes projednává hlavní město Praha.

V logice návrhu na změnu územního plánu jsme připravili místní referendum o stanovení hranic a pravidel využití lokality Parukářka. Přes odpor ODS se referendum podařilo vyhlásit usnesením místního zastupitelstva v dubnu 2014. Pozemku WH Estate se týkala druhá z otázek místního referenda. Byl to pokus dát městské části silný mandát od veřejnosti pro obranu Parukářky, třeba i za cenu větších ekonomických nákladů. Referendum se nezdařilo, přestože jsme pro něj vytvořili téměř ideální podmínky. Vyhlášeno bylo na termín komunálních voleb, ke kterým však přišlo pouze 33,7% voličů.

Podnět na změnu územního plánu a samotné referendum však měly smysl alespoň v tom, že developer ustoupil od prvotních plánů zastavět dnes zelený svah Parukářky, podle první hmotové studie.

Podrobnější a již upravený návrh předložil developer v podobě studie na podzim minulého roku. Představuje v ní dvě variantní řešení zástavby, která sice ustupuje ze svahu Parukářky, o to více hmot však umisťuje v nižších partiích.

V obou variantách se developer snaží nahnat co nejvíc podlažních ploch a obě varianty jsou pro Parukářku a Žižkov devastující. Stavba o 5 – 6 podlaží převyšuje sousední zástavbu, svou výškou přesahuje vrchol Parukářky a z pohledu z Vítkova park úplně zakrývá.

Rozhodnutí o stavbě je v rukou starostky Prahy 3

Praha 3 má však v ruce trumf, vlastní totiž  5 m2 pozemku (1793/6 k.ú. Žižkov) pod kopcem, které jsou pro přístup k novým domům nepostradatelné. Na pozemku se nachází stavba technického vybavení č.p. 330. Stavební úřad nevydá souhlas k demolici tohoto objektu nebo územní rozhodnutí či stavební povolení, pokud se záměrem Praha 3 nebude souhlasit.

Předchozí vlastník (Mapey Group) už městskou část o odkup pozemku požádal. V květnu 2014 jsem jako místopředseda výboru pro majetek upozornil na strategický význam tohoto pozemku a městská část jeho prodej zamítla. V prosinci sice dostala WH Estate pozemek do pronájmu, radnice si ale odmítavý postoj k prodeji zatím nadále drží.

Zda tomu bude tak i do budoucna, závisí především na starostce Hujové, která po mě převzala agendu územního rozvoje. Její rétorika je dnes k záměru smířlivá. Rada sice schválila ke studii negativní stanovisko, starostka však jedná s developerem o kosmetickém snížení výšky zástavby a o finančním příspěvku na rekonstrukci Komenského náměstí.

Je dobře, že starostka hledá další zdroje pro rozvoj veřejných prostranství, developer si ale od obce nemůže koupit souhlasné stanovisko ke zcela nepřijatelnému záměru, ať už za jakkoli vysoký příspěvek. Záměr totiž nevyžaduje drobnou, ale zcela zásadní redukci.

Celý text včetně obrázků pod odkazem:

http://rut.blog.respekt.ihned.cz/c1-63434970-izraelsky-developer-chce-zastavet-cast-parukarky-radnice-tomu-muze-zabranit

Projekce filmu Plán

„Čí je město? Jakou cenu má veřejný prostor? Je developer sprosté slovo? Zastupiteli, koho zastupujete?“
  Účast v diskuzi potvrdili: Vladislava Hujová (starostka Prahy 3), Michal Bregant (Národní filmový archiv), arch. Jakub Fišer, Martin Kontra (Bajkazyl), Matěj Stropnický, Petr Šourek (Corrupt Tour)
Moderuje: Jindřich Šídlo

rezervace vstupenek přes:
http://www.kinoaero.cz/cz/film/6862/The-Plan/

Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=bCC5N1N55hY

Csfd:
http://www.csfd.cz/film/382662-plan/videa/

 

 

Kino Aero od 20:30 hodin.